Steroider forbudt i norge

Fusjonsdirektivet legger til grunn at det overdragende selskaps virksomhet normalt vil utgjøre et fast driftsted for det overtakende selskap i medlemsstaten der det overdragende selskapet var hjemmehørende. Dette gir normalt medlemsstatene mulighet til å beskatte en senere utflytting av eiendeler eller virksomhet etter såkalte exit-regler. Det er imidlertid begrensninger på hvordan slik exit-beskatning kan gjennomføres. Det er for eksempel ikke anledning til å gjennomføre en full og umiddelbar realisasjonsbeskatning, se nærmere nedenfor om C-9/02 Lasteyrie du Saillant (vedlegg 7), C-470/04 N (vedlegg 8). Dette er også lagt til grunn av EU-Kommisjonen i dens kommentarer av 19. desember 2006 (vedlegg 2) på s. 6:

Steroider forbudt i norge

steroider forbudt i norge

Media:

steroider forbudt i norgesteroider forbudt i norgesteroider forbudt i norgesteroider forbudt i norgesteroider forbudt i norge

http://buy-steroids.org